Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

10/06/2019

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals

Flexibilització Altes capacitats