Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

11/06/2019

Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

Normativa estatal/calendari implantació