Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

09/10/2018

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions (BOE núm. 310, de 27-12-2002) (veure text consolidat)

FUNDACIONS

El text consolidat de la norma tan sols està disponible en castellà