Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Cicle de seminaris Repensant l'Administració pública


Aquest cicle va adreçat principalment a directors generals i secretaris generals de les diverses conselleries, com també a funcionaris de la nostra Administració que tenen responsabilitats en els àmbits de l’assessorament jurídic i de la gestió econòmica. La idea és propiciar, entre les persones que poden impulsar canvis, l’estudi i el debat de qüestions relacionades amb la reforma administrativa i la millora dels serveis públics.

PROGRAMA GENERAL

*Lamentam haver de comunicar-vos que queda suspesa la celebració dels seminaris de l’IEA. Us mantindrem informats quan es fixi un nou calendari.

6 de febrer

La Administración pública del siglo XXI, a cura del senyor Luciano Parejo Alfonso, catedràtic emèrit de dret administratiu de la Universidad Carlos III de Madrid.

2 d’abril

Eficàcia i eficiència en la gestió pública, a cura del senyor Joan Rosselló Villalonga, síndic major de Comptes de les Illes Balears.

11 de juny

Les noves formes de selecció dels empleats públics, a cura de la senyora Lourdes Aguiló Bennàssar, directora de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

17 de setembre

La protecció de dades a les administracions públiques, a cura de la senyora Pilar Cabotá Sainz, cap de servei de l’Assessoria Jurídica de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

26 de novembre

La contractació pública del futur, a cura de la senyora Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.


Tots els seminaris tindran lloc a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca: carrer de Ramon Llull, 3, de Palma. Les sessions començaran aproximadament a les 12.00 h i acabaran a les 14.00 h.

Aforament limitat. L’assistència està condicionada a l’admissió de les sol·licituds que es formulin mitjançant el full d’inscripció corresponent a l’adreça de correu electrònic iea@caib.es.