Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Estructura i equip

Director:

Jaume Font 971 17 76 08 Ext: 62199 jfont1@dgpice.caib.es

Assessors Tècnics Docents:

Aina Amengual 971 17 76 08 Ext: 62201 aamengual@dgpice.caib.es
Alexandre Camacho 971 17 76 08 Ext: 62202 acamachoprats@dgpice.caib.es
Eulàlia Gelabert 971 17 76 08 Ext: 62200 egelabert@dgpice.caib.es

Tècniques de Coeducació i Diversitat:

Mallorca:
Josefina Ribera 971 17 76 08 Ext: 63155 fribera@dgpice.caib.es
Menorca:
Catalina Pons 971 36 90 08 Ext: 63486 catalinapons@dgpice.caib.es
Torna al menú presentació