Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

12/09/2019

Ordre de la consellera d'Administracions Públiques reguladora de la carpeta documental ciutadana i de l'arxiu documental interadministratiu (BOIB núm. 91,de 5 de juliol de 2014)

CARPETA DOCUMENTAL CIUTADANA