Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

29/05/2020

Decret 70/2016, de 2 de desembre, de la Comissió d'Immersió Digital i el Grup Tècnic d'Immersió Digital (BOIB núm. 152, de 3 de desembre de 2016) (versió consolidada)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Afectat per:

Decret 99/2019, de 20 de desembre, de modificació del Decret 70/2016, de 2 de desembre, de la Comissió d’Immersió Digital i el Grup Tècnic d’Immersió Digital BOIB núm. 171, de 21 de desembre de 2019

Decret 15/2020, de 15 de maig, de modificació del Decret 70/2016, de 2 de desembre, de la Comissió d’Immersió Digital i el Grup Tècnic d’Immersió Digital BOIB núm. 85, de 16 de maig de 2020