Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

12/09/2019

Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius. (actualitzada a 23/02/2013)

SIMPLIFICACIÓ DOCUMENTAL

Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius BOIB núm. 021 de 2013

Afectat per:

Correcció d’errades del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius BOIB núm. 027 de 2013