Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

12/09/2019

Articles 12, 14, 16, 27, 28, 41, 66 Disposició Adicional 4ª, DisposicióTransitòria 2ª i Disposició Transitòria 4ª- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 02 d'octubre de 2015) (text consolidat).

OFICINES DE REGISTRE

Articles 12, 14, 16, 27, 28, 41, 66

Disposició Adicional 4ª, DisposicióTransitòria 2ª i Disposició Transitòria 4ª