Portal Transparència

Evolució de la COVID-19 a les Illes Balears

Font: Catàleg de dades obertes del Govern de les Illes Balears
Dades fins dia  inclòs

Proves diagnòstiques positives
darreres 24 h
Increment
(respecte dia anterior)
Taxa positivitat diària
 

Casos confirmats (acumulat) (*)
 
Defuncions darreres 24 h
 
Defuncions (acumulat)
 

 

  Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears
Noves proves diagnòstiques positives en les darreres 24 hores (**)
Increment respecte del dia anterior
Taxa de positivitat diària
Proves diagnòstiques realitzades en les darreres 24 hores (**)
Proves diagnòstiques realitzades (acumulat) (**)
Casos confirmats (acumulat) (*)
Defuncions en les darreres 24 hores
Increment (respecte de les defuncions del dia anterior)
Defuncions (acumulat)

(*) D'aquests casos confirmats, n'hi ha 182 (tots de la primavera del 2020) que s'exclouen de les dades del Ministeri de Sanitat per no cumplir amb els seus nous criteris.

(**) Algunes proves recents encara no s'han assignat definitivament a cap municipi ni illa. Aíxi doncs, el total de les Illes Balears inclou aquestes proves sense illa assignada i, per tant, és superior a la suma de totes les illes.

 

 

EVOLUCIÓ DELS CASOS CONFIRMATS A LES ILLES BALEARS:

Gràfiques d'evolució dels casos confirmats a les Illes Balears:

 

EVOLUCIÓ DE LES DEFUNCIONS A LES ILLES BALEARS:

Gràfiques d'evolució de les defuncions a les Illes Balears:

 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'EVOLUCIÓ DE LA COVID-19:

Resums periòdics de dades del Servei d'Epidemiologia
Elaborats pel Servei d'Epidemiologia. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut i Consum.

 

Situació actual de la Covid-19
Dades d'Espanya, Europa i el món, elaborat pel Ministeri de Sanitat.