Portal Transparència

Ens on la CAIB participa

Administració > Organització > Ens del sector públic > Ens on la CAIB participa

Data actualització: 12/04/2024


La Comunitat Autònoma participa en altres ens, encara que, per l’aplicació de les regles previstes a la normativa, no en té una posició dominant i per tant, no es poden considerar ens del sector públic instrumental autonòmic. A continuació trobareu, per conselleria, el llistat d’ens en què la CAIB participa però que no es considera sector públic instrumental:

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques
Conselleria de Presidència i Administracions Públiques
Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques
Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia
Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques
Conselleria de Salut
Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques
Conselleria d'Educació i Universitats
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat
Consorci Penya-segat Port de Maó
Consorci de Mobilitat per Eivissa
Gestió Urbanística de Baleaars (GESTUR BALEAR)
Cosorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de Platja de Palma
Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d'Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB)
Consorci del Pla Mirall <<Consorci Local entre la CAIB i l'Ajuntament de sa Pobla>>
Conselleria de Turisme, Cultura i Esports
Palau de Congressos de Palma, SA
Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT)
Consorci Castell de Sant Carles
Consorci Ciutat Romana de Pollentia
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
Consorci Museu Militar de Menorca i Patrimoni Històric Militar del Port de Maó i Cala Sant Esteve
Consorci Museu Marítim de Mallorca
Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d'Observació
Costanera de les Illes Balears (SOCIB)
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
Fundació Santuari de Lluc
Fundació Museu i Centre Cultural de Formentera
Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani
Fundació Menorquina de l'Òpera
Fundació Teatre Principal d'Inca
Fundació Área de Creació Acústica (ACA)
Fundació Teatre del Mar
Fundació Enciclopèdia de Menorca
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
Consorci Trofeu SAR Princesa Sofía – MAPFRE (en extinció)
Fundación Juegos Mundiales Universiada – Palma de Mallorca 1999 (en extinció)
Conselleria de Famílies i Afers Socials
Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa (en extinció)
Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua
Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
Fundació Jardí Botànic de Sóller