Portal Transparència

Ens on la CAIB participa

Administració > Organització > Ens del sector públic > Ens on la CAIB participa

Data actualització: 26/04/2022

La Comunitat Autònoma participa en altres ens, encara que, per l’aplicació de les regles previstes a la normativa, no en té una posició dominant i per tant, no es poden considerar ens del sector públic instrumental autonòmic. A continuació trobareu, per conselleria, el llistat d’ens en què la CAIB participa però que no es considera sector públic instrumental:

 

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

 

Conselleria d'Afers Socials i Esports

 

Conselleria d'Educació i Formació Professional
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria de Salut i Consum
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

 

Conselleria de Medi Ambient i Territori

 

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
  • Aquesta conselleria no té adscrit cap ens d'aquestes característiques

 

Conselleria de Mobilitat i Habitatge