PORTAL D'INDÚSTRIA

udit2021v.png

Vols tramitar? 

relacio_tramits.jpg

Relació de tràmits i serveis

normativa.jpg

Normativa d'Indústria

   


CONSULTES TÈCNIQUES

Totes les consultes tècniques s'han de fer mitjançant via telefònica al 971 176570 o a través del correu electrònic corresponent al tema de la consulta i que s'indica a continuació: 


REGISTRE INDUSTRIAL

Registre Industrial: ri@caib.es
Control Metrològic/Vigilància de productes: metrologia@caib.es
Subvencions: subvencions@dgindust.caib.es
Control de la fusta: controlfusta@caib.es

ITV: itv@caib.es

SEGURETAT INDUSTRIAL

Seguretat Industrial: industria@dgindust.caib.es

MINES

Mines: mines@dgindust.caib.es


El Servei de Mines ha posat a la seva disposició un servei de cita prèvia per realitzar consultes d'un expedient o aclarir tant dubtes tècnics com administratius.
L'horari de consulta és dilluns i dimecres de 9h. a 14h. Actualment, les cites son telefòniques o per videoconferència.
La sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, el Servei de Mines es posarà en contacte amb vostè per confirmar-li la cita o bé proposar-li una nova.
Cal emprar el formulari que hi ha a continuació i introduir totes les dades sol·licitades.  FORMULARI DE MINES