Torna

Tramitació UDIT

 

conselleria treball-05.png Cercle estrelles.png Fons Europeus.png una manera de fer europa.png

Informació de les actuacions de la Direcció General de Política Industrial cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de les Illes Balear

El Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020 està destinat a millorar les capacitats de recerca i innovació de les PIME locals, a afavorir la implantació de les TIC, millorar la competitivitat de les PIMEs, a promoure el canvi cap a una economia amb baixes emissions de carboni i a millorar el medi ambient.

Disposa d'uns recursos de 270 milions d'euros, dels quals 135 milions procedeixen de la UE a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. A més, es  participarà en la Iniciativa Pime, instrument financer destinat a facilitar crèdits a empreses per un import de 25 milions d'euros.

En la gestió del Programa participen diferents conselleries del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears, sota la coordinació de la Direcció general de Fons Europeus de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

 La taxa de cofinançament de les actuacions és del 50 %.

 

ACTUACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL

Les actuacions dutes a terme per part de la Direcció General de Política Industrial i cofinançades per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014 -2020 s'emmarquen en:

  • Objectiu temàtic 3: millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

 

Les actuacions es centren en el disseny i execució de plans de competitivitat i internacionalització empresarial, segons el Pla d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025, en concret:

  • Desenvolupament del clúster de moda i nàutica de les Illes Balears.
  • Programa de Reindustrialització dels sectors hàbitat i agroalimentari.