Torna

Sobirania Alimentària

Informació del contracte:

Objecte del contracte: subministrament de 25.000 jocs imantats de promoció del producte local per a les escoles.

Import d'adjudicació: 12.766 + IVA.

Adjudicatari: AMADIP ESMENT FUNDACION

Enllaç a la Plataforma de contractació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=hlUZJZa7NGkuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Plec de prescripccions tècniques: PDFPlec de prescripcions


Imatge per a descarregar:

IMAGE/PNG Imatge dels imants