Torna

Sobirania Alimentària


Objecte del contracte: Organització de l'estand de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària durant la celebració de la fira Salón Gourmets (Madrid 18-21 d'octubre del 2021).

Import d’adjudicació: 14.990 € + IVA.

Adjudicatari: Atera Studio S.L.

Enllaç a la Plataforma de contractació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=IKD24QLyATsuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Plec de prescipcions tècniques: PPTGourmetEstand.pdfPlec de prescripcions