Torna

Sobirania Alimentària


Objecte del contracte:
Celebració de mostres de cuina a l'estand de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària durant la fira Salón Gourmets (Madrid 18-21 d'octubre del 2021).

Import d’adjudicació: 13.300 € + IVA.

Adjudicatari: Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares

Enllaç a la Plataforma de contractació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=G0IFZZ6VOndvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Plec de prescipcions tècniques: PPTGourmetCuina.pdfPlec de prescripcions.pdf