Torna

Sobirania Alimentària

Darreres noticies

Qui Som

El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i la nova estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins la nova estructura de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern, es crea la Direcció General de Polítiques de Sobirania Alimentària.


Entre les competències de la Direcció General hi ha:

- La defensa, suport i promoció d'un sistema alimentari just, sostenible i saludable per al conjunt dels actors de la cadena agroalimentària.

- La promoció del dret a l'alimentació saludable per al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.

- El desenvolupament d'accions orientades a promoure una alimentació sana lliure de transgènics i equilibrada i una major consciència sobre els impactes generals del sistema alimentari.


El Decret 21/2019, de 2 d'agost, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix les següents competències:
Defensa i promoció d’un sistema alimentari just i sostenible, i suport a aquest sistema; focalització de les actuacions en la promoció del dret humà a l’alimentació per al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears; desenvolupament d’accions orientades a garantir una alimentació sana i equilibrada, un comerç i un consum responsables i sostenibles, i més consciència sobre els impactes generals del sistema alimentari; actuació en el marc de les seves competències en la millora del funcionament de la cadena alimentària fomentant la transparència en el seu funcionament i una participació adequada de tots els actors involucrats; suport a les accions que contribueixin a l’assoliment dels objectius anteriors; actuació de manera coordinada a l’efecte d’assolir aquests objectius amb les altres direccions generals, així com amb altres conselleries amb competències en les matèries esmentades abans.

Dins els objectius de les polítiques de sobirania alimentària hi ha: la millora constant i progressiva de l'autoabastiment alimentari de les Illes Balears sobre la base de processos participatius amb el sector productiu, la diversificació de l'activitat econòmica agro-ramadera, la viabilitat de l'activitat agrària, foment de la producció ecològica, la revaloració dels productes locals i millora de la qualitat de vida en les zones rurals, la sensibilització de la població envers la importància de la producció alimentària de proximitat a més d'incidir als objectius mediambientals de foment de l'economia circular i mitigació d'impactes ambientals, mesures de mitigació del canvi climàtic i els objectius de millora de la salut a través de l'alimentació.

L’actual situació de crisi ha accentuat la importància en la estratègia de polítiques de sobirania alimentària i col·loca l’activitat del sector primari con un element de creixement econòmic propi. Les conseqüències de la crisis sanitària capgiraran el creixement de tots els sectors en favor de l’alimentari.