Qui Som

El Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i la nova estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local s'integra dins la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.


El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears,'estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre les atribucions a la Direcció General es troben:

  • Promoció de la producció agroalimentària local
  • Desenvolupament d'accions orientades a promoure un comerç i un consum responsables i sostenibles, i més consciència sobre els impactes generals del sistema alimentari.
  • Actuació en el marc de les seves competències en la millora del funcionament de la cadena alimentària fomentant la transparència en el seu funcionament i una adequada participació de tots els actors involucrats
  • Millora del coneixement agroalimentari
  • Suport de les aacions que contribueixin a l'assoliment dels objectius anteriors
  • Actuació de manera coordinada a l'efecte d'assolir aquests objectius amb les altres direccions generals, aixó com amb altres conselleries amb competències en les matèries abans esmentades.

A través del Servei de Promoció Agroalimentària s'exerciran les competències abans esmentades. La resta de funcions s'exerciran a través del Servei de Control i Qualitat Agroalimentària d'aquesta direcció general.