Torna

Sobirania Alimentària

PROGRAMES I OBJECTIUS DEL PROJECTE D’INVERSIÓ


L’objectiu principal d’aquest projecte d’inversió és el suport de les necessitats materials i els serveis externs per sostenir les accions postcovid19 per a la política de sobirania alimentària. Per això, en el marc d’aquest projecte, els principals objectius plantejats són els següents:


- Foment de la cultura de la venda directa, el comerç de proximitat i de consum de productes de quilòmetre zero i de qualitat, per afavorir la cooperació entre el sector comercial tradicional i els sectors agrari i pesquer balears.


- Promoció de la compra en el sector públic mitjançant el comerç de proximitat i de consum de productes de quilòmetre zero. Suport al foment de la compra pública social i sostenible en la restauració col·lectiva (menjadors escolars, residències, hospitals...). Formació per a responsables de compra pública d’aliments, suport logístic i projectes pilot.


- Campanyes de promoció i suport al consum responsable d’aliments de proximitat obtinguts de forma sostenible, agroecològica, tradicional i artesanal a les llars i a la restauració col·lectiva.


- Elaboració i implementació de l’estratègia resilient de sobirania alimentària.


-Promoció de la producció i de la comercialització d'aliments procedents de l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria vinculada, obtingudes de manera sostenible a les Illes Balears.


- Fomentar l’economia circular a l’àrea agroalimentària i evitar el malbaratament alimentari.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS A DUR A TERME


Les activitats a dur a terme dins les línies mestres de la Direcció General seran les següents:


a) Desenvolupament normatiu.

b) Planificació estratègica, estudis i assistències tècniques vinculades a un sistema agroalimentari sostenible i resilient.

c) Campanyes de promoció i difusió de productes agroalimentaris de les Illes Balears.


d) Tallers i jornades formatives.


e) Suport a plans específics i projectes pilot.


f) Desenvolupament d’espais web.


g) Transferència dels resultats de les actuacions.

TERMINI D’EXECUCIÓ


El termini d’execució d’aquest projecte d’inversió és des de la data d’aprovació fins al dia 31 de desembre de 2022.