La creació de l'Observatori de preus agroalimentaris era un del compromisos assumits per a la nova Direcció general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària i ha esdevingut una necessitat davant les conseqüències de la crisi sanitària del COVID-19 sobre el sector agrari i pesquer.

L'observatori coordina des de la direcció general un equip d'inspectors de mercat de SEMILLA i de l'IQUA a més del personal propi per realitzar el seguiment setmanal de preus en origen (de llonja, d'escorxador i els percebuts pel productors ) i preu al consumidor mostrejats en diferent comerços (PVP de mercats, supermercats i botigues de proximitat) per a les tres illes.

L'objectiu és el seguiment estacional dels preus per un gran grup de productes agroalimentaris bàsics per poder-los interpretar mitjançant informes periòdics i analitzar les variacions  i l'estructura i els factors que influeixen en la formació de preus i marges dels productes alimentaris en les diferents posicions comercials  de la cadena i en els diferents períodes temporals.