Torna

Sobirania Alimentària


Objecte del projecte:
Execució d'un projecte d'aliments de producció sostenible en els menjadors escolars a Mallorca.

Contracte 1 de 2:

Objecte del contracte (lot 1*): Coordinar i planificar cultius i produccions en els menjadors escolars de la part forana de Mallorca.

Import d'adjudicació: 22.000 + IVA.

Adjudicatari: Gest Medi Ambient i Turisme S.L.

Plec de prescripcions tècniques: 11_PPT_MallorcaalPlatGeneral.pdfPlec de prescripcions

Enllaç a la Plataforma de contratació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=QVvoRUdDjPCrz3GQd5r6SQ%3D%3D


* Nota: El contracte es va dividir en 2 lots. El primer es troba amunt («Contracte 1 de 2», part forana de Mallorca) i el segon (Palma) no es va adjudicar, per tant va quedar desert. Per cobrir la necessitat dels menjadors de Palma es va tornar a treure a licitació, que és el contracte que figura avall («Contracte 2 de 2»).Contracte 2 de 2:

Objecte del contracte: Execució d'un projecte d'aliments de producció sostenible en els menjadors escolars de Palma.

Import d'adjudicació: 21.000 € + IVA.

Adjudicatari: Gest Medi Ambient i Turisme S.L.

Plec de prescripcions tècniques: 11_PPTco_signed.pdfPlec de prescripcions

Enllaç a la Plataforma de contratació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=i3USU6fIxgYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3DGuia:

Guia_per_familiesFinal.pdfAlimentació familiar saludable i de proximitat