Torna

Sobirania Alimentària

Seleccionant els elements ombrejats podreu accedir directament a l'Informe mensual corresponent així com a les Dades i Gràfiques de l'Observatori de Preus corresponent al mes de MARÇ de l’any 2021:

Informe OP Març 2021

Taules de les dades de les Grans superfícies i dels Mercats municipals.


Gràfiques de les Grans superfícies següents: GS – Hortalissa, GS – Fruita, GS – Peix, GS – Ous I GS - Carn


Gràfiques dels Mercats municipals i tendes de proximitat següents: MM – Hortalissa, MM – Fruita, MM – Peix I MM - Carn