Torna

Sobirania Alimentària

Informe de l'Observatori de Preus, mes de Maig de 2021.

Seleccionant els elements ombrejats podreu accedir directament a l'Informe corresponent així com a les Dades i Gràfiques de l'Observatori de Preus corresponent al darrer mes evaluat:

Informe OP Maig 2021


Taules de les dades de les Grans superfícies, dels Mercats municipals, i dels Preus en orígen.


Gràfiques de les Grans superfícies següents: GS – Hortalissa, GS – Fruita, GS – Peix, GS – Ous i - GS Carn


Gràfiques dels Mercats municipals i tendes de proximitat següents: MP – Hortalissa, MP – Fruita, MP – Peix i MP - Carn