Torna

Sobirania Alimentària

Informe de l'Observatori de Preus, mes de Juliol de 2021.

Seleccionant els elements ombrejats podreu accedir directament a l'Informe corresponent així com a les Dades i Gràfiques de l'Observatori de Preus corresponent al darrer mes avaluat:

Informe OP Juliol 2021
Taules de les dades de les Grans superfícies, dels Mercats municipals., i dels Preus en orígen.
Gràfiques de les Grans superfícies següents: GS – Hortalissa, GS – Fruita, GS – Peix, GS – Ous I GS - Carn
Gràfiques dels Mercats municipals i tendes de proximitat següents: MP – Hortalissa, MP – Fruita, MP – Peix I MP - Carn