Torna

Sobirania Alimentària

Seleccionant els elements ombrejats podreu accedir directament a l'Informe mensual corresponent així com a les Dades i Gràfiques de l'Observatori de Preus corresponent al mes de Febrer de 2021:

Informe OP Feb 2021

Taules de les dades de les Grans superfícies i dels Mercats municipals.


Gràfiques de les Grans superfícies següents: GS - Hortalissa, GS - Fruites, GS - Peix, GS - Ous i GS - Carn

Gràfiques dels Mercats municipals i tendes de proximitat següents: MM i TP - Hortalisses, MM i TP - Fruita, MM - Peix i MM - Carn