Seleccionant els elements ombrejats podreu accedir directament a l'informe anual desglossat per setmanes així com a les gràfiques de l'observatori de preus corresponent a l'any 2022:

2022_ORIGEN_Taules_setmanes-2.pdfInforme anual 2022

Gràfiques sobre preus en origen: 2022_ORIGEN_Grafica_-_Hortalisses.pdfhortalisses, 2022_ORIGEN_Grafica_-_Fruita.pdffruita, 2022_ORIGEN_Grafica_-_Peix.pdfpeix i 2022_ORIGEN_Grafica_-_Carn.pdfCarn.