II Concurs de fotografia

«De la mar i de la terra. Un reconeixement a les seves dones»


1. Objecte de la convocatòria

La Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb motiu de la celebració del Dia de la Dona Rural, el 15 d’octubre, convoca la 2a EDICIÓ DEL CERTAMEN FOTOGRÀFIC: «De la mar i de la terra. Un reconeixement a les seves dones» amb l'objectiu de posar en valor el paper decisiu de les dones en el desenvolupament del sector agrari i pesquer des del punt de vista social.


2. Participants del certamen

Podran participar-hi persones majors d'edat residents a les Illes Balears.

La participació en el concurs significa l’acceptació íntegra de les presents bases.


3. Característiques de les obres

Es podran presentar fins a un màxim de quatre (4) fotografies per cada concursant a qualsevol de les categories (*):

-A. Agricultura

-B. Pesca

-C. Ramaderia

-D. Indústries Agroalimentàries

(*)No necessàriament s'han de presentar obres a totes les categories.


Tema: Les obres han de representar la visió de la feina de les dones. Han de reflectir el reconeixement del seu paper decisiu en el desenvolupament i la garantia alimentària, així com l’empoderament femení en el sector alimentari.

*Es valoraran les obres que posin de manifest la participació de la dona en la venda directa, així com els aspectes positius, que identifiquen la dona amb la capacitat i l’orgull professional.

Tècnica i format: Lliure. Les fotografies s'han de presentar obligatòriament en suport digital, en format JPG, i en una resolució mínima de 1200PX. Tots els fitxers JPG hauran de tenir un títol al·lusiu a la fotografia. Les fotografies han d’anar acompanyades d’un text explicatiu de la imatge, d’una extensió màxima de 140 caràcters.

4.Premis

S’atorgaran un màxim de 12 premis: primer,segon i accèssit per a cada categoria, que consistirà en:

      * Diverses experiències singulars vinculades amb el sector primari.

      * Totes les persones guanyadores rebran una senalla de producte agroalimentari local i una obra d’ artesania.

      * Totes les persones guanyadores rebran un certificat

5. Termini, lloc de presentació, lliurament dels premis i finalitat de les fotografies

El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 5 d’ octubre de 2021, a les 14.00 h. Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a: promocio@semilla-caib.es indicant la categoria a la que es presenta ( A,B, C o D) i el títol de la foto. A banda, s’han d’aportar les dades personals de l’autora o autor (DNI/NIE /passaport escanejat), i telèfon.

Els premis es faran públics al web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació el dia 14 d’ octubre de 2021 i es notificarà a les persones guanyadores per correu electrònic.


6. Obligacions de les persones participants

a) Drets d’autoria . Les persones participants es comprometen a:

    − Garantir que l’obra sigui pròpia i original.

    -Responsabilitzar-se davant la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de totes les càrregues que pugui comportar la utilització o divulgació de la seva obra i de les que puguin derivar qualsevol tipus d’accions, reclamacions o conflictes, en particular, encara que no amb caràcter exclusiu,

    − Fer-se responsable de l’autorització i/o consentiment de la persona o persones que puguin aparèixer en les obres.

b) Autoritzacions :

Autoritzar l’ús de la seva obra per a publicar-la en els llocs web i material promocional de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sempre citant l’autor/a. Totes les obres premiades, el suport digital i els seus drets d’ús, passaran a ser propietat de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, així que la podrà utilitzar de la manera que estimi més convenient.

7. Criteris d'atorgament dels premis

Es convoca un jurat presidit per la Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació; la Directora General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària; la Gerent de SEMILLA, una persona qualificada en fotografia i una persona tècnica de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears .

El jurat seleccionarà 12 fotografies guanyadores.

Es valorarà la creativitat, la representativitat i la qualitat de les obres presentades. La seva decisió serà vinculant.

El jurat podrà declarar desert algun dels premis.

La resolució es farà pública a la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears.

El jurat queda facultat per resoldre tots els dubtes que es presentin i podrà prendre, a més, les resolucions o acords necessaris per al bon ordre i funcionament del concurs.

L’acte d’entrega dels premis serà públic, el dia 14 d'octubre a les 11:00 hores a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Es farà un acte on es garantiran les mesures sanitàries de seguretat corresponents al protocol establert per la Covid-19.

Accès per a descarregar les bases: BASES-2n-CERTÀMEN-FOTOGRAFIA-Dona-Rural-2021.pdfBases del concurs