Torna

Sobirania Alimentària

Contracte menor: Organització de tres concursos de cuina de peix a les fires HORECA 2023.

Valor d’adjudicació: 14.500,00 € + IVA

Licitador únic: Todo Eventos de las Islas SL és l’empresa organitzadora, té els drets exclusius per la venda dels espais expositius de la fira.

Durada del contracte i lloc de prestació: El contracte s'iniciarà amb la signatura i el termini d’execució és fins el 31 de maig de 2023. La prestació del treball serà a l’espai de la fira HORECA (6 a 8 de febrer de 2023) al velòdrom Illes Balears de Palma, els dies 8 a 10 de març al recinte firal FECOEV (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa) i els dies 22 a 24 de març al recinte firal IDI de Maó. La final dels concursos es farà a Mallorca el 18-19 d’abril.

Plec de prescripcions tècniques: Resum_ConcursHoreca2023.pdfPlec de prescripcions