Torna

Sobirania Alimentària

Integrar un portal web per promoció i guia comercial de productes locals balears a un web d’àmbit estatal

L’objecte del contracte és el servei per integrar un portal web personalitzat per la promoció de productes agroalimentaris locals balears i incorporar-hi un directori amb informació comercial dels productors, tot dins una plataforma web d’àmbit estatal especialitzada en la promoció al sector agroalimentari sostenible. Productosdeaqui

El valor estimat del contracte és de 14.750 € de base imposable, més 3.097, 5 €, en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una despesa màxima per un import de 18.847,5 €.El contracte s’iniciarà amb la seva signatura i s’haurà d’executar abans dels 12 mesos següents.

ITS 2019-157  Finançat amb fons de l’Impost del Turisme sostenible del Govern de les Illes Balears

desc_IllesBalearsSostenibles_CAT_col.jpg