Torna

Sobirania Alimentària

200520- INFORME DE L'OBSERVATORI DE PREUS. SETMANES 19 I 20 DE MAIG .


A partir d'aquest informe canviaran el tipus de fruites que observam, deixam de registrar l'evolució de preus dels cítrics i passam a observar els preus de la fruita dolça de temporada, d’entre les quals es troben les cireres, el melicotons, els albercocs, els nispros, les prunes, els melons, etc.

Per tancar aquest període de seguiment dels cítrics fins a la propera temporada presentam un informe específic comparatiu entre preus en origen i preus PVP (preus al consumidor) de llimones i taronges en grans superfícies i mercats. (Veure Annex I)
També fem una anàlisi dels PVP de les hortalisses, de la mateixa manera més endavant en realitzarem la comparativa de preus en origen i preus PVP. Per ara, les dades aportades en origen són insuficients per poder extreure’n un comparativa concloent. (Veure Annex II)

Metodologia que seguim per a l'obtenció de dades de preus:

Recollida de preus en punt d'origen

S'envien sol·licituds de preus a les següents entitats:
Llonja de Sineu, Ramaders Agrupats, Escorxador de Palma, Ganados Palliser Maó, Hipercentro, Ecoilla, Pagesos ecològics de Mallorca, Mercapalma, Camp Mallorquí, Camp de Menorca SC, AgroEivissa SC, Coop. Sant Antoni, Agroilla, Terracor, Agromallorca, Agromenorca, Fruita Bona, Ecofeixes, APAEMA. A més dels preus de la llonja de peix (Direcció general de Pesca).
Les entitats que han aportat dades de preus d'origen per a aquest informe són:
Ramaders agrupats, Hipercentro, Ecoilla, Escorxador de Palma, Terracor, Agromallorca, Agroeivissa, Fruita bona i Mercapalma .
També es recullen els preus diaris de les llonges de peix de totes les illes (Direcció general de Pesca)

Recollida de preus PVP:
Una part fonamental de l'Observatori de preus és la recollida de preus PVP a les botigues, mercats, supermercats i hipermercats. Un dels problemes principals de la presa de mostres de preus és la gran variabilitat de preus d'un mateix producte i una mateixa varietat, així com les presentacions.
Per això és important que s'hagin tingut en compte una sèrie de consideracions bàsiques a l'hora de prendre preus en els establiments.

Consideracions generals:

En producte fresc, quan hi ha categories diferents es tria la superior.
En producte envasat es pren el producte de marca blanca per evitar l'efecte "marca". Si no n’hi ha es recull el de menor preu.
També s'estableixen criteris per identificar els productes que són d'origen local si estan indicats de forma clara.
Si no hi ha existències també s'indica.
Es recullen incidències a l’apartat d’observacions, on es reflecteixen aquelles circumstàncies que poden ajudar a desenvolupar una anàlisi posterior.


Llocs d'observació de preu en punt de destinació
Grans superfícies:
a. Mercadona
b. Eroski
c. Carrefour
d. Alcampo
e. Hipercentro
En aquestes botigues es prendran preus de fruites i verdures, ous, carns, peix i aliments bàsics.

2. Botigues de proximitat (botigues de barri)
a. Agromart
b. Suma
En aquestes botigues es prendran preus de fruites i verdures, ous, carns, peix i aliments bàsics.

3. Mercats municipals
a. L’olivar
i. 2 parades de verdura
ii. 1 carnisseria
iii. totes les parades de peixateria
b. Pere Garau
i. 3 parades verdura
ii. 4 carnisseries
iii. totes les parades de peixateria
c. Santa Caterina
i. 2 parades de verdura
ii. totes les parades de peixateria
d. Manacor
e. Felanitx
f. Sóller
g. Inca
h. Ciutadella
i. Nou Mercat d'Eivissa


Dies de visites
Les visites s'han realitzat fins a la data els dimarts i els divendres. Per a Mercadona, Eroski, Carrefour, Agromart i Suma es va rotant el centre a visitar per monitoritzar la ciutat per sectors. Hipercentro, Alcampo i mercats municipals són centres únics així que es visitarà sempre el mateix.
Durant el confinament dels preus dels mercats i grans superfícies de la part forana es realitzen en base a sol·licitud de dades per correu i per telèfon.
No es visiten botigues de proximitat fora de Palma.

Repartiment de visites presencials
La recollida de preus es realitza el mateix dia en tots els establiments. Es reparteixen entre tres persones:
Mercadona, Carrefour, Alcampo i Hipercentro. Miquel Cañellas
Eroski, Suma i Agromart. Xisca Caldentey
Els tres Mercats municipals: Yolanda Desco

Observacions respecte l'evolució dels preus d'altres referents

A la setmana 19
Llet:
Aquesta setmana en les grans superfícies el preu de la llet local es trobava entre 0,79 € i 0,89 €

Peix:
A les grans superfícies el gerret més barat era a 6,95 €/kg i el més car a 11.95 €/kg mentre que als mercats el més barat era a 6,8 €/kg i el més car a 9,53 €/kg. Pel que fa a el preu de la sípia en les grans superfícies oscil·lava entre 16,95 € kg i 19,95 €/kg i als mercats entre 14,8 €/kg i 20 €/kg.

Carns:
Me:
-La canal sencera només es va trobar en en una gran superfície amb un preu de 8,99 €/kg. mentre que en mercats es podia comprar entre 9,80 €/kg i 12 €/kg.
-El costellam en grans superfícies tenia un preu que oscil·lava entre 16,99 €/kg. i 21,49 €/kg. mentre que en mercats es podia trobar costellam entre 19,90 €/kg i 22,90 €/kg.
-La cuixa en les grans superfícies tenia un preu entre 8,95 €/kg i 10,5 €/kg i als mercats el preu es trobava entre 8,50 i 12,98 €/kg.

A la setmana 20
Llet:
Durant aquestes setmanes en les grans superfícies el preu de la llet local es manté igual que en l'anterior setmana entre 0,79 € i 0,89 €

Peix:
A les grans superfícies el gerret més barat era a 6,95 €/kg i el més car a 12,95 €/kg mentre que en mercats el més barat era a 6,95 €/kg i el més car a 12,95 €/kg, per tant amb un increment en alguns establiments respecte a la setmana anterior. Pel que fa a el preu de la sípia en grans superfícies oscil·lava entre 21,95 €/kg i 24 €/kg un increment important respecte a la setmana anterior mentre que en mercats el preu més baix es manté en 14,8 €/kg i puja 4 € fins als 24 €/kg en l'establiment amb el preu més alt.

Carns:
Me:
-El sencer només es va trobar en una sola gran superfície amb un preu de 8,99 €/kg a l'igual que la setmana anterior, mentre que en mercats es podia comprar entre 9,50 €/kg i 12 €/kg, amb una lleugera baixada en el preu més baix.
-El costellam en grans superfícies tenia un preu que oscil·lava entre 16,99 €/kg. i 21,49 €/kg. igual que en la setmana anterior, mentre que en mercats es podia trobar costellam entre 19,50 €/kg i 24,90 €/kg per tant amb una oscil·lació de preus més gran que la setmana 19.
-La cuixa a les grans superfícies tenia un preu entre 8,95 € kg i 10,5 €/kg i per tant es mantenen els preus sense variacions respecte a la setmana 19 i en mercats el preu es trobava entre 6,90 i 12,98 €/kg . trobant algunes parades amb preus més baixos durant aquesta setmana.

ANNEX I

Evolució del preu PVP vs preu d 'origen per a cítrics a Mallorca producte local (document adjunt).

ANNEX II

Evolució PVP d'hortícoles a les Illes Balears producte local (document adjunt).