200506- INFORME DE L'OBSERVATORI DE PREUS. SETMANA FINS A LA SETMANA 18 (De el 27 d'abril a el 3 de maig)


Durant les sis setmanes de funcionament de l'Observatori de preus hem constatat l’estabilitat dels preus com la tònica general en aquest període. En conseqüència ajustarem la freqüència del mostreig que fins ara mantenia dos dies per setmana ja que no aporta variacions significatives del seguiment. Així es recolliran les dades els dimarts el que permetrà dedicar el divendres a l'elaboració i processament de les estadístiques i informes temàtics específics sobre la base de les dades recollides des de l'inici de l'activitat. 


L'Observatori pretén fer un balanç de la situació de producte local que coincidesqui amb el període de confinament fins a la fase I. Tasca que es desenvoluparà a partir de la setmana que ve. 


Per realitzar aquest treball s'ha utilitzat un procediment que recordem en aquest informe:


METODOLOGIA de presa de preus en punt d'origen:


S'envien sol·licituds de preus a les següents entitats:

Llonja de Sineu, Ramaders Agrupats, Escorxador de Palma, Ganados Palliser Maó, Hipercentro, Ecoilla, Pagesos ecològics de Mallorca, Mercapalma, Camp Mallorquí, Camp de Menorca SC, AgroEivissa SC, Coop Sant Antoni, Agroilla, Terracor, Agromallorca, Agromenorca, Fruita Bona, Ecofeixes, APAEMA. A més dels preus de la llonja de peix (Direcció general de Pesca). 

Les entitats que han aportat dades de preus d'origen per a aquest informe són:

Ramaders agrupats, Hipercentro, Ecoilla, Escorxador de Palma, Terracor, Agromallorca, Agroeivissa, Fruita bona i MERCAPALMA ..

En aquesta última setmana vam recollir preus de les llonges de peix de totes les illes (DG de Pesca) i s’han començat a incloure com a preus de peix de referència en origen.

METODOLOGIA de recollida de preus PVP:

Una part fonamental de l'Observatori de Preus és la recollida de preus PVP a les botigues, mercats, supermercats i hipermercats. Un dels problemes principals de la presa de mostres de preus és la gran variabilitat de preus d'un mateix producte i una mateixa varietat, així com les presentacions. 

Per això és important que s'hagin tingut en compte una sèrie de consideracions bàsiques a l'hora de prendre preus en els establiments.

Consideracions generals:


En producte fresc, davant del mateix producte, però de categories diferents en un mateix establiment es pren sempre la categoria superior.
En producte envasat es pren el producte de marca blanca per evitar l'efecte "marca". Si no hi ha es recull el de menor preu.
També s'estableixen criteris per identificar els productes que són d'origen local si estan indicats de forma clara. 
Si no hi ha existències també s'anota
Es recullen incidències a l’apartat d’Observacions, on es reflecteixen aquelles circumstàncies que poden ajudar a desenvolupar una posterior anàlisi. 


Llocs d'observació de preus en punt de destinació

Grans superfícies: 
Mercadona
Eroski
Carrefour
Alcampo
Hipercentro
En aquestes botigues es prendran preus de fruites i verdures, ous, carns, peix i aliments bàsics.


Botigues de proximitat (botigues de barri)
Agromart
Suma
En aquestes botigues es prendran preus de fruites i verdures, ous, carns, peix i aliments bàsics.


Mercats municipals
L’olivar
2 parades de verdura
1 carniceria
totes parades peixateria

Pere Garau
3 parades verdura
4 carnisseries
totes les parades de peixateria
Santa Caterina
2 parades verdura
totes les  parades de peixateria
Manacor
Felanitx
Sóller
Inca
Ciutadella 
Nou Mercat d'Eivissa

Dies de visites:

Les visites s'han realitzat fins a la data els dimarts i els divendres. Per a Mercadona, Eroski, Carrefour, Agromart i Suma es va rotant el centre a visitar per monitoritzar la ciutat per sectors. Hipercentro, Alcampo i mercats municipals són centres únics així que es visitarà sempre el mateix. 

Durant el confinament dels preus dels mercats i grans superfícies de la part forana es realitzen en base a sol·licitud de dades per correu i per telèfon. 

No es visiten botigues de proximitat fora de Palma. 


Repartiment de visites presencials:


La recollida de preus es realitza el mateix dia en tots els establiments. Es reparteixen entre tres persones:

Mercadona, Carrefour, Alcampo i Hipercentro. Miquel Cañellas
Eroski, Suma i Agromart. Xisca Caldentey
Els tres Mercats municipals: Yolanda Desco

Observacions

L'observatori ha de ser una eina per millorar la transparència de la cadena alimentària de les Illes Balears i aportar informació que en millori el funcionament, per la qual cosa es preveu fer treballs estadístics que permetin una major claredat sobre l'evolució dels preus.


A més de la recollida de preus també es recullen observacions sobre el nivell de proveïment d'aliments, per a això es registra l’absència de referents per cada establiment visitat.


Una altra observació en aquesta última setmana, és que hi va haver alguna gran superfície que oferia porcella negra a preu molt semblant a la blanca o que va introduir me ecològic entre els seus referents cosa que recollim en les observacions perquè ens permeti valorar la inclusió de producte local en els lineals de grans superfícies en estudis posteriors, encara que no tinguem un lloc específic per a aquests referents ocasionals a l'Observatori sí que queda reflectida la informació en les observacions i en tot cas apareixen en els preus com porcella balear o me balear ja que no són habitual en els lineals de les grans superfícies però, aquesta observació ens permetrà dur a terme futurs canvis si es perpetua el producte en els lineals. 

En relació a l'origen del producte s’intenta aclarir in situ durant la recollida de preus i en cas de dubtes no queda reflectit com a producte local. Les taules d'excel publicades al web de la Direcció general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària només inclouen els referents als preus mitjans dels productes locals. La resta de dades està pendent del seu processament i anàlisi.

La taula excel s'adjunta a aquest informe recull de manera resumida informació sobre els productes d'origen balear apareixent amb asterisc aquells que s'han triat de manera específica com aliments bàsic en aquest període especial de crisi sanitària. 


Una vegada que se superi la crisi sanitària seran substituïts per altres referents. 


En aquest informe també tenim en compte les primeres dades comparatives de preu en origen i preu en destí del peix. Per a això ens basem en les dades proporcionades per la direcció general de Pesca a partir dels preus mitjans aportats per les llonges o punts de venda primària i els preus en els mercats i grans superfícies per setmana i illa així, en propers informes valorarem la variació de la forquilla entre el preu pagat a el pescador i el PVP.