200425- INFORME DE L'OBSERVATORI DE PREUS. SETMANA 16. ANÀLISI DE LES DADES DE LLET REGISTRADES FINS AL 17 d’ABRIL


En aquest informe ens centram en analitzar els preus de la llet local per veure la seva evolució des del 24 de març de l'any 2020 data en què van començar les primeres observacions de preus fins el 17 d'abril.
Durant aquest temps des de l'Observatori de preus s'han recollit tant preus de llet de marca blanca com de llet identificada de producció local en el protocol de recollida de dades s'estableix que es recollirà el preu de les llets UHT senceres, de 1l més barata a tots dos casos.
A l’informe ens centrem en la llet de producció local tractant de mantenir una observació de preus no només de cara a la informació al sector ramader de llet sinó també al consumidor. També valorem la resposta que està donant el sector de la indústria de llet líquida local davant la situació de crisi sanitària.
Preus en origen
En aquest cas el preus al productor tenen unes variables que no depenen de forma directa dels preus PVP ja que s'estableixen en contractes entre indústries i ramaders, on intervenen també factors qualitat de la llet. El preu mitjà de la llet en origen a les Illes Balears segons l'últim informe del Ministeri està en 0,34 €

Tanmateix, per analitzar els preus d'aquest sector, a l'igual que el d'altres sectors agraris de les Illes sempre tindrem en compte que els costos de producció agraris a les Illes Balears són un 64% més grans que a la Península i en concret a el sector de la llet balear li costa de mitjana 1.133,23 euros més a l'any el manteniment i la cria d'un animal.
Preus PVP
Produir llet a les Illes resulta bastant més car que a la península una cosa que es tradueix també en el PVP però també podem comprovar que el preu en la llet local té menys variacions que el de la llet forana tot i que sol ser aquest producte de forma genèrica el que s'utilitza com a reclam de venda per a altres referencials com veiem de forma habitual en cas de marques blanques de llet forana en grans superfícies que moltes vegades s'estableixen marges impossibles de justificar en matèria de costos de producció.
En aquest període, a les grans superfícies, des que va començar l'Observatori de preus el 24 de març, hi va haver només un increment de 0,06 €/litre de llet local. El marge de mobilitat del preu és baix al menys en aquest període, la major pujada s’esdevé entre el 31 de març al 4 d'abril i és de 0,11 €/litre, posteriorment va patir una baixada del preu inicial de partida el 7 d'abril. Des de llavors ha pujat aquests 0,06 €/litre que comentem anteriorment fins a l'última observació el 17 d'Abril.
A les observacions realitzades en botigues de proximitat el preu de la llet es manté estable durant tot el període. El dia 24 va partir amb un preu de 0,99 €/litre va baixar a 0,95 €/litre el dia 27 i des del dia 31 de març manté un preu estable de mitjana a 0,97 €/litre
Pel que fa als PVP a Eivissa i Menorca podem donar ja referències encara que no mitjanes, així hem observat en els primers registres de preus que la llet local en grans superfícies està més barata a Menorca que a la resta de les illes, oscil·lant entre 0,60 €/litre i 0,76 €/litre i a Eivissa les dades són de 0,76 €/litre per a aquesta primera setmana.

ALTRES OBSERVACIONS GENERALS
Els ous són amb diferència el referencial que majors variacions de preus pateix, una cosa que afecta totes les categories observades, seria important fer un seguiment detallat d'aquest producte que considerem bàsic perquè arriba a duplicar d'una setmana a una altra seu preu a l'igual que pot reduir-se a la meitat en la següent setmana sense arribar a tenir una estabilitat en el període d'observació.
En matèria de peix veiem un augment del preu de la sípia en l'última setmana de 3 €/kg tant a les grans superfícies i com a mercats després d'una setmana prèvia generalitzada de caiguda del preu. La resta dels referencials es mantenen amb el preu estable en general.
A Menorca tenim dades registrades des del dia 14 d'abril de PVP de peix i veiem que la sípia al mercat de Ciutadella tenia un preu de 18 €/kg mentre a Mallorca estava a 15,92 €/kg i en el mercat d'Eivissa tenia un preu de 24,9 €/kg
Pel que fa a la carn només assenyalar que la porcella té una lleugera baixada de preus respecte a setmanes anteriors i que el me es manté estable en relació a les última setmana amb una lleugera tendència a la baixada del preu del costellam mentre que puja lleugerament el de la cuixa en les grans superfícies. Als mercats, el me es manté estable en el preu. En relació als preus de les carns a Menorca i Eivissa encara no tenim prou referents per a valorar el PVP.
Sí que ho tenim per a les fruites i podem indicar que les taronges estaven més barates en els mercats d'Eivissa que a la resta dels mercats de les Illes en les primeres observacions. A Eivissa les llimones es venien a 1,8 €/kg i les taronges a 1 €/kg, a Menorca les llimones eren al mercat a 2 €/kg i les taronges a 1,4 €/kg mentre que als mercats de Mallorca trobarem les llimones a 1,75 €/kg i les taronges a 1,59 €/kg. Així en aquesta setmana les taronges més barates estaven a Eivissa i les llimones més barates estaven a Mallorca.
En general podríem dir que les hortalisses mantenen un preu estable mentre que les fruites locals, taronges i llimones semblen experimentar un increment relacionat amb la fi de la temporada.