200408- INFORME DE L'OBSERVATORI DE PREUS. SETMANES DEL 31 DE MARÇ AL 7 D'ABRIL
(Informe quinzenal per Festes de Pasqua)

METODOLOGIA de recollida de preus en punt d'origen:
S'envien sol·licituds de preus a les següents entitats:
Llonja de Sineu, Ramaders Agrupats, Escorxador de Palma, Ganados Palliser de Maó, Hipercentro, Ecoilla, Pagesos ecològics de Mallorca, Mercapalma, Camp Mallorquí, Camp de Menorca SC, AgroEivissa SC, Coop Sant Antoni, Agroilla, TerraCor, Agromallorca, Agromenorca, Fruita Bona, Productors mallorquins de Fruits Secs, Ecofeixes, APAEMA. A més dels preus de la llonja de peix (DG de Pesca).
Les entitats que han aportat dades de preus d'origen per a aquest informe són:
Ramaders agrupats, Hipercentro, Ecoilla, Escorxador de Palma, Terracor, Agromallorca, Agroeivissa, Fruita bona i Mercapalma .
En aquesta última setmana vam recollir preus de les llotges de peix de totes les illes (DG de Pesca) i estan en procés de desenvolupament els protocols per inclusió dels preus de peix de referència en origen.

METODOLOGIA de mostreig de preus PVP:
Una part fonamental de l'Observatori de Preus és la recollida de preus PVP a les botigues, mercats, supermercats i hipermercats. Un dels problemes principals de la presa de mostres de preus és la gran variabilitat de preus d'un mateix producte i una mateixa varietat, així com les presentacions.
Per això és important que s'hagin tingut en compte una sèrie de consideracions bàsiques a l'hora de recollir preus en els diferents establiments.


Consideracions generals:

En producte fresc, davant del mateix producte, però de categories diferents en un mateix establiment es pren sempre la categoria superior.
En producte envasat es pren el producte de marca blanca per evitar l'efecte "marca". Si no n’hi ha es pren el de menor preu.
També s'estableixen criteris per identificar els productes que són d'origen local si estan indicats de forma clara.
Si no hi ha existències també s'anota
Es recullen incidències en un apartat anomenat Observacions, on es reflecteixen aquelles circumstàncies que poden ajudar a desenvolupar una posterior anàlisi.


Llocs d'observació de preus en punt de destinació (preus al consumidor)
Grans superfícies:
a. Mercadona
b. Eroski
c. Carrefour
d. Alcampo
e. Hipercentro
En aquestes botigues es recullen preus de fruites i verdures, ous, carns, peix i aliments bàsics.

2. Botigues de proximitat (botigues de barri)
a. Agromart
b. Suma
En aquestes botigues es recullen preus de fruites i verdures, ous, carns, peix i aliments bàsics.

3. Mercats municipals
a. Olivar
i. Dues parades de verdura
ii. Una carniceria
iii. Totes les parades de la peixateria
b. Pere Garau
i. Tres parades de verdura
ii. Quatre carnisseries
iii. Totes les parades de la peixateria
c. Santa Caterina
i. Dues parades de verdura
ii. Totes les parades de la peixateria

Dies de visita:
Les visites es realitzen els dimarts i els divendres. En l'informe es fa una excepció i s'inclou l'observació del dia 7 d'Abril que és l'únic dia de visita per ser la Setmana de Pasqua per tant aquest informe és excepcionalment quinzenal i en aquestes setmanes es fan un total de tres visites.
Per a Mercadona, Eroski, Carrefour, Agromart i Suma la visita és rotatòria per diversos establiments per monitoritzar Ciutat per sectors.En el cas de Hipercentro, Alcampo i els mercats municipals són centres únics així que es visitarà sempre el mateix.

Repartiment de visites:
La recollida de preus es realitza el mateix dia en tots els establiments. Es reparteixen entre tres persones:
Mercadona, Carrefour, Alcampo i Hipercentro. Miquel Cañellas
Eroski, Suma i Agromart. Xisca Caldentey
Els tres Mercats municipals: Yolanda Desco

Distribució territorial
En aquesta setmana s'han començat a recollir els preus PVP a Eivissa i Menorca de forma telemàtica. Per al proper informe ja disposarem de dades comparatives que s'inclouran a l'Observatori de preus.


Altres observacions
A més de la recollida de preus també es recullen observacions sobre el grau de proveïment d'aliments, per això es registren les absències de referents per establiment visitat.
En relació a l'origen del producte s'inclouen dades de varietats locals entre els referents de l'Observatori i es pregunta in situ per l'origen dels productes en la recollida de preus. En cas de dubtes no queda reflectit com a producte local.
Les taules d'excel recullen aquestes observacions que apareixen en lletra cursiva pels productes d'origen local per diferenciar-los dels productes d'un altre origen i marcades en negre per indicar que no hi ha abastiment d'aquest producte en el moment de l'observació. També es recullen dades dels productes pendents de reposició però que mantenen el preu indicat en el lineal.

A la taula excel s'adjunta a l’informe es recull de manera resumida informació sobre els productes d'origen balear i s’indiquen amb un asterisc aquells que s'han triat de manera específica com aliments bàsics en aquest període especial de crisi sanitària.


ANÀLISI ACTUALITZADA DE LES DADES RECOLLIDES
CARN
Ens centram en els preus de l'anyell i la porcella balear en aquest informe per haver estat objecte d'ajudes específiques de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en aquest període.
Preus en origen
Variacions significatives de preus respecte la setmana anterior: la porcella s'ha reduït entre un 8-20%, el me s’abarateix devers un 10% amb importants diferències segons el pes: 5,9 €/kg per anyells de 6-8 kg pes viu i baixant pel pesos més abundant en aquesta època, l’anyell de més de 8 kg (4,90 €/kg) o pel que superi els 13 kg (3,8 €/kg).

No hi ha problemes d'abastiment. S'ha reduït molt la venda de carn, sobretot de me i de porcella respecte a el mateix període del l'any passat per falta de consum pasqual al canal d’HORECA .

Alguns escorxadors aquesta setmana ja estan aplicant els preus de la llotja de divendres passat i a més descompten els 6 € per unitat de me de més de 8 kg i per porcella de més de 6 kg per afavorir una major comercialització de l'anyell local en els mercats de les illes.


Preus en origen de carn

20-mar 27-mar 03-abril
Porcella (9 kg / canal) (un) 43 40 40
Porc (€ / pes canal) 2,108 2,082 2,062
Anyell de 10 a 12 kg ( € / pes viu )

5,2 4,90 4,30Preus PVP

En general els preus de la porcella en els mercats municipals es mantenen estables, en grans superfícies no s'està comercialitzant la porcella sencera i no podem aportar dades comparatives.

El preu de l'anyell també és estable en els mercats, però en les grans superfícies hi ha majors variacions, amb una lleugera pujada del costellam i una tendència a la baixada de la cuixa amb respecte a les dades recollides en la primera setmana de l'Observatori. Si comparem el preu d'aquest any de l'anyell sencer amb el preu que tenia l'any passat al 2019 es pot deduir que a el consumidor en aquestes festes no li repercutirà a la butxaca.


L'any passat el kg de me estava a 11,28 € / kg de mitjana i aquest any està en 9,9 €/kg de mitjana és a dir 1,3 €/kg més barat enguany, el que confirma una tendència a no incrementar el preu a consumidor en una època de gran demanda.

Després de l'aplicació de les noves ajudes al sector oví destaquem l'augment de l'activitat en els escorxadors on s'ha reflectit un increment dels sacrificis així, per exemple, el total d’anyells que han passat pels escorxadors de Mallorca, en una setmana i mitja, ha estat 12.400 animals amb la qual cosa els mercats estan adequadament proveïts i ja es reflecteix en ofertes en algunes grans superfícies que tradicionalment aposten pel producte local.


PEIX

Preus en origen

Els preus de mitjana de totes els ports de les Illes Balears ens reflecteixen la pujada d'algunes espècies com l’aladroc i la sardina i el manteniment d'altres com la sèpia, el gerret i el lluç.

Preus PVP
S'han recuperat en general els preus de les espècies del peix que tenim referenciades i assoleixen valors semblants a la primera setmana de l'observatori, després que patissin durant la setmana passada una baixada de preus. Les mesures autoaplicades en el sector han animat a l'obertura d'algunes parades de mercats que estaven tancades les setmanes anteriors i també s'observa una major activitat comercial en tots els models de comerç en l'últim dia d'observacions.


Text de la nota de premsa:

L'OBSERVATORI DE PREUS CONFIRMA LA REACTIVACIÓ DEL MERCAT DEL ME i L’IMPACTE DE LES MESURES DE SUPORT DE LA CONSELLERIA
Darrera actualització: 09 de abril 2020


Les ajudes que ha engegat la Conselleria destinades als productors de me, porcella i cabrit han tingut efectes indubtables sobre la cadena de valor i sobre el preu de venda al públic d'aquestes carns. De fet, han evitat un augment del preu de l'anyell, que tradicionalment puja durant aquests dies de major demanda. De fet, si comparem el preu d'aquest producte amb el de la temporada de Pasqua de 2019, aquest any és un 8,8% inferior. L'impacte sobre la porcella i el cabrit no s'observa encara de manera tan clara.
L'impacte sobre la cadena de valor s'ha de tenir en compte en el seu conjunt. Així, segons dades dels escorxadors dels tres primers dies d'aquesta setmana, s'han sacrificat 6.600 mens. Això suposa que les explotacions han pogut donar sortida a molts d’animals. Les dades han estat les següents: 4.000 anyells a l'escorxador de Palma, 1.500 a el de Felanitx i 1.100 a el d'Inca. La venda al consumidor ha estat massiva i l'observació dels punts de venda ha posat en evidència com en alguns moments puntuals no havia producte en els comerços. Això ha estat possible gràcies a les diverses campanyes de promoció, tant institucionals com de les organitzacions, que han tingut un efecte clar sobre el consumidor. En relació amb els preus, algunes grans superfícies han llançat promocions clares, tot i que no ha estat generalitzat.
De mitjana, a les grans superfícies, el preu de l'anyell sencer ha augmentat gairebé un euro per quilo des del principi de la crisi, fins a situar en els 9,94 euros/Kg. L'any passat, durant les mateixes dates, el preu de l'anyell sencer se situava en els 11,28 euros/Kg, 1,3 euros/Kg més car que ara. Les costelles, per la seva banda, han pujat ara 1,59 euros/Kg respecte a l'inici de la crisi, mentre que la cuixa de me ha baixat 0,74 euros i se situa ara en els 10,37 euros. En aquests establiments no s'està despatxant porcella sencera. Si bé aquests preus són mitjanes entre els diferents comerços, hi ha grans superfícies que tenen preus molt competitius en comparació amb les altres.
En el cas dels mercats, els preus no varien gaire respecte setmanes anteriors. El quilo de l'anyell es ven a 20,79 euros, a l'igual que a el principi de la crisi; mentre que la porcella es ven a 81,23 euros/unitat, a l'igual que la penúltima setmana de març.
L'observatori de preus ha detectat també variacions significatives en els preus en origen en relació a l'anyell i la porcella. Es tracta d'una reducció dels preus entre un 8 i un 20% en el cas de la porcella, i un 10% en el cas de l'anyell. Aquest descens s'atribueix a l'ajuda de 6 euros per animal que se sacrifica (en mens i cabrits de més de 8 quilos, i en porcelles de més de 6 quilos) i que percep el productor. Això vol dir que el preu que ha cobrat el ramader ha estat inferior a l'espera de percebre l'ajuda de la Conselleria. Així, per exemple, una porcella de 9 quilos s'ha pagat a el ramader a 40 euros, mentre que a principis de la crisi es pagava a 43 euros. En el cas de l'anyell sencer (de 8 a 10 quilos), s'ha pagat a el ramader a 4,30 euros/Kg, mentre que a principi de l'estat d'alarma es pagava a 5,20 euros/Kg.
Amb relació al peix, l'Observatori ha detectat un augment de peixateries dels mercats que han tornat a obrir, després que la setmana passada estiguessin tancades. Alhora, en general, es detecta més comerç de peix i també més varietat de peix local. Pel que fa als preus en origen es nota un augment dels preus, que es trasllada després al preu de venda a el públic. Així, en les grans superfícies, es detecta un lleuger augment en el preu de productes com la sípia i l’aladroc. Descendeix prop d'un euros el quilo de gerret local. En els mercats, es detecta un augment de preu tant en sèpia, com en l’aladroc i en gerret.
L'informe de l'Observatori, que incorpora també els preus en origen de Menorca i Eivissa, ha analitzat també els preus de fruites i hortalisses. En el cas de venda al públic, a les botigues, per exemple, es detecta un manteniment dels preus en gairebé tots els productes, llevat de les carxofes i de les tomàtiga de ramellet que pugen de preu. En el cas de les grans superfícies, es detecta una baixada de preu d'alguns productes com les bledes, el carbassó o la tomàtiga de ramellet. Puja, en canvi, el preu de la col arrissada o la lletuga. En el cas dels mercats, alguns productes experimenten baixades de preu, mentre altres es mantenen.

EVOLUCIÓ PREUS MITJANS PVP PRODUCTE BALEAR SEGONS TIPUS D'ESTABLIMENT.