Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

PRODUCCIÓ PESQUERA

1. LA PESCA

1.1. Captures de mol·luscs

1.1. Mol.luscs.xlsx1.1. Mol.luscs.xlsx     1.1.  Mol.luscs.pdf 1.1. Mol.luscs.pdf

1.2. Captures de crustacis

1.2. Crustacis.xlsx1.2. Crustacis.xlsx     1.2. Crustacis.pdf 1.2. Crustacis.pdf

1.3. Captures de peix

1.3 Peixos.xlsx1.3. Peixos.xlsx         1.3. Peixos.pdf 1.3. Peixos.pdf

2. LA AQÜICULTURA

2.1. Aqüicultura marina
     2.1. Aquicultura marina.xlsx 2.1. Aqüicultura marina.xlsx           2.1. Aquicultura marina.pdf 2.1. Aqüicultura marina.pdf

2.2. Aquicultura continental
     2.2. Aquicultura continental.xlsx2.2. Aqüicultura continental.xlsx     2.2. Aquicultura continental.pdf 2.2. Aqüicultura continental.pdf

3. LA FLOTA PESQUERA

3.1. Nombre d'embarcacions

   3.1. Embarcacions.xlsx 3.1. Embarcacions.xlsx    3.1. Embarcacions.pdf 3.1. Embarcacions.pdf

3.2. Nombre de tripulants
   3.2. Tripulacions.xlsx 3.2. Tripulacions.xlsx       3.2. Tripulacions.pdf 3.2. Tripulacions.pdf