Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Borsí de feina d'auxiliar agropecuari o agropecuaria (Grup D) a Mallorca i Menorca

Convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a cobrir la plaça de personal laboral amb el codi L0259000G veterinari lloc base núm 18 a Ciutadella, Menorca

Convocatòria del procés d'estabilització per concurs per a cobrir la plaça de personal laboral amb el codi L0261000C patró/patrona professional guarda pesca de reserva marina, a Palma, Mallorca


Convocatòria per a substituir, per jubilació parcial anticipada, a un treballador del grup professional C


Borsí de feina d'auxiliar administratiu (Grup D) 


SE5: Coordinador de comptabilitat 


Borsí de feina d'administratiu (Grup C)


Borsí de feina d'auxiliar agropecuari o auxiliar facultatiu especialitat medi rural (Grup D) a Mallorca i Menorca


Borsí de feina de tècnic especialista de laboratori de l'àrea tècnica agrària


Borsí de feina de tècnic superior de l’àrea tècnica agrària (Mallorca) i de la delegació de Menorca.


SE64 Auxiliar administratiu a Menorca (procediment tancat)

 


LD3:  directiu professional adjunt a la gerència (procediment tancat)