Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Projecte de decret de participació ciutadana

Amb l’objectiu de desplegar les previsions de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, i alguns aspectes del Títol III de la Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius que requereixen un desenvolupament, el Govern de les Illes Balears du a terme un procés de consulta per conèixer l’opinió de la ciutadania, prèviament a la redacció del text, sobre si és necessari i oportú aprovar una norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions, reguladores o no reguladores.

Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procediment d’elaboració del Projecte de decret de participació ciutadana en el Portal de Transparència