Torna

Participació ciutadana

Guia Ciutadana sobre els procediments de participació

La Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius, defineix una sèrie d’instruments dissenyats amb l’objectiu d’aprofundir i millorar el sistema democràtic, implicant la ciutadania de manera més directa.

 

En aquest sentit, la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat ha elaborat una guia per tal que la ciutadania de les Illes Balears pugui saber com pot iniciar i/o formar part dels procediments que defineix la Llei 12/2019.

 

Podeu consultar la guia en els enllaços següents:

 

Guia ciutadana sobre els procediments de participació (pdf) PDF

Guia ciutadana sobre els procediments de participació (pptx)Presentació

* NOTA: La Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius s’ha vist afectada per l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius de les Illes Balears (BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2020). Per aquest motiu, s’ha iniciat el corresponent procediment per a la modificació de la llei d’acord amb els compromisos assumits en el marc d’aquesta Comissió Bilateral.

Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius en el Portal de Transparència