Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


EL TRÀMIT DE LA CONSULTA PRÈVIA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable. Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas.

-
-

  

Consultes prèvies vigents. PARTICIPAU-HI!

13/11/2023 Projecte de l’ordre per la qual es crea la Comissió per a la resposta i adaptació del sector agrari de les Illes Balears al canvi climàtic
17/11/2023 Projecte de decret pel qual s’estableixen els criteris, condicions i els requisits per poder qualificar un esdeveniment esportiu com a singular en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 

 

`