«Mou la llengua» és una campanya de foment de l’ús de la llengua catalana impulsada pel Govern de les Illes Balears. Té com a objectiu incrementar la presència del català a la nostra societat convidant els ciutadans a fer petits gestos que estan al seu abast, com iniciar les converses en aquesta llengua davant les persones desconegudes, no canviar a un altre idioma innecessàriament o començar a practicar el català en un entorn segur.


La campanya es difondrà als mitjans de comunicació i en altres suports publicitaris, a les xarxes socials, mitjançant aquesta pàgina web i també s’editarà material i s’organitzaran activitats diverses. Es vol fer extensiva a altres organismes i institucions de les Illes Balears, i cerca la implicació dels ciutadans, tant si ja saben català com si encara no en saben; per això els ofereix diferents recursos a través d’aquesta pàgina web. En el cas de les persones que ja saben català, els recursos pretenen millorar o consolidar els coneixements que tenen d’aquesta llengua i, també, facilitar-los que en facin ús en qualsevol situació. En el cas de les persones que encara no saben català, se’ls fa veure els avantatges que els pot suposar adquirir aquesta llengua i se’ls ofereix informació dels mitjans que tenen per aprendre-la.

 

Totes les persones que viuen a Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca, tant si ja fan servir habitualment el català com si només el fan servir esporàdicament o en poques ocasions, poden fer petits gestos per incrementar l’ús de la llengua. Són gestos que milloren la salut de la llengua catalana i el benestar de les persones que l’usen. Es poden fer a casa, amb les amistats, a la feina, a l’escola o a l’institut... Tu, també pots. Mou la llengua!

 


 

 Hi col·labora:

desc_logo_ministeri_cultura.png