Llengua divertida


 

«Llengua divertida» és un taller que utilitza dinàmiques teatrals com a mitjà per a l'aprenentatge lúdic i iniciàtic de la llengua catalana. L'objectiu d’aquesta activitat és promoure un espai de socialització en català entre persones que no fan un ús habitual de la llengua i persones catalanoparlants, de tal manera que les primeres se sentin segures i se’ls desperti la voluntat d'integrar-se lingüísticament i culturalment.


En cada sessió es duen a terme exercicis teatrals senzills que tracten sobre un tema diferent que és important per a la vida dels participants, a fi que s’hi puguin familiaritzar i aprendre a expressar-se en català. Cada participant rep un quadern de treball en el qual hi ha les il·lustracions i el vocabulari que es fan servir a cada sessió.


El taller «Llengua divertida» s’ha duit a terme amb èxit a Manacor i a Palma. L’organitza Aula Teatral, un projecte que pretén convertir el teatre en una eina educativa que mogui l’acció i dinamitzi l’aprenentatge. Més informació, aquí.