Residència de Son Caulelles - Marratxí

Carrer d’Antoni Jaume, 41 – 07141 Marratxí

desc__2021_11_24_2691940.jpeg

desc_camera icon icon.png
Fotos estat de les obres DESEMBRE 2021
FOTO1 | FOTO2 | FOTO3

desc_camera icon icon.png
Fotos estat de les obres DESEMBRE 2020
FOTO1FOTO2 | FOTO3

Número de places: 100
Pressupost: 8.5 milions d'euros
Finançament: Consell de Mallorca (47%) i Govern de les Illes Balears (53%)
Terreny cedit per l'Ajuntament de Marratxí

Estat de l'equipament.

Canvi d'usos del terreny desc_alarm_tick_93587.jpg

Conveni amb l'ajuntament desc_alarm_tick_93587.jpg

Concurs arquitectònic desc_alarm_tick_93587.jpg

Selecció del projecte guanyador desc_alarm_tick_93587.jpg

Llicència d'obres desc_alarm_tick_93587.jpg

Licitació de les obres desc_alarm_tick_93587.jpg

Inici de les obres desc_alarm_tick_93587.jpg

Finalització de l'obra desc_alarm_tick_93587.jpg

Neteja i instal·lació del mobiliari desc_alarm_tick_93587.jpg 
Cessió a l'institució de gestió desc_alarm_tick_93587.jpg

En funcionament desc_loading_popup (1).gif

EL PROJECTE GUANYADOR

desc_Rmarratxi_renderfachaca.jpg

desc_RMarratxi_renderlateral.jpg