Son Martorell - Palma
Residència per a persones majors amb dependènciarsonmartorell_lateralcad-01.png

Número de places: 120

Pressupost: 8.5 milions d'euros

Finançament: Consell de Mallorca (50%) i Govern de les Illes Balears (50%)

Terreny cedit per l'Ajuntament de Palma

Previsió de funcionament: desembre 2021


Estat de l'equipament.


Canvi d'usos del terreny 01L_realitzat.png
Conveni amb l'ajuntament 01L_realitzat.png
Concurs arquitectònic 01L_realitzat.png
Consulta el projecte guanyador PDF Panell 1 | PDF Panell 2
Selecció del projecte guanyador 01L_realitzat.png
Llicència d'obres 02L_proces.png
Licitació de les obres 02L_proces.png
Inici de les obres 03L_continuacio.png
Finalització de l'obra 03L_continuacio.png
Neteja i instal·lació del mobiliari 03L_continuacio.png
En funcionament 03L_continuacio.png

desc_rsonmartorell_fachada1-01.png