Torna

Servei d'educació viària de les Illes Balears

Cada sessió de la guia didàctica compta amb diferents fitxes per a treballar dins l'aula, essent aquestes:

Quart curs d'Educació Infantil:

PDF Fitxa EI 4t 1a sessió (1)
PDF Fitxa EI 4t 2a sessió (2)
PDF Fitxa EI 4t 2a sessió (3)

Cinquè curs d'Educació Infantil:

PDF Fitxa EI 5è 2a sessió

Sisè curs d'Educació Infantil:

PDF Fitxa EI 6è 1a sessió
PDF Fitxa EI 6è 2a sessió