Torna

Servei d'educació viària de les Illes Balears

Cada sessió de la guia didàctica compta amb diferents fitxes per a treballar dins l'aula, essent aquestes:

Primer curs d'Educació Primària:

PDF Unitat didàctica 1- Primera sessió A.

PDF Unitat didàctica 1- Primera sessió B.

PDF Unitat didàctica 1- Segona sessió.

Segon curs d'Educació Primària:

PDF Unitat didàctica 2- Primera sessió.

PDF Unitat didàctica 2- Segona sessió.

Tercer curs d'Educació Primària:

PDF Unitat didàctica 3- Primera sessió.

PDF Unitat didàctica 3- Segona sessió.

Quart curs d'Educació Primària:

PDF Unitat didàctica 4- Primera sessió.

PDF Unitat didàctica 4- Segona sessió.

Cinquè curs d'Educació Primària:

PDF Unitat didàctica 5- Primera sessió.

PDF Unitat didàctica 5- Segona sessió.

Sisè curs d'Educació Primària:

PDF Unitat didàctica 6- Primera sessió.