desc_Logo_Dia_Europeu_Llengues.png

Dia Europeu de les Llengües

El Consell d’Europa i la Unió Europea impulsaren l’any 2001 la celebració del Dia Europeu de les Llengües amb la intenció de fomentar la diversitat lingüística i promoure l’aprenentatge de llengües. Precisament aquell any l’Estat espanyol va ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, un tractat internacional que l’any 1992 va aprovar el Consell d’Europa, amb el qual es protegeix el dret d’utilitzar aquestes llengües tant en l’àmbit privat com en el públic dins el territori propi de cada una de les llengües.

De llavors ençà, el 26 de setembre es commemora aquesta efemèride, amb la voluntat de donar a conèixer la riquesa lingüística d'Europa i promoure l’entesa intercultural entre els milions de ciutadans europeus. Cal tenir present que les llengües són les ànimes de les diferents cultures i, alhora, els seus principals vehicles transmissors. De la preservació de les llengües en depèn la vitalitat de les cultures i l’immens patrimoni que això suposa per a la humanitat. 

La llengua catalana, com a pròpia del territori, és la contribució de les Illes Balears, juntament amb la resta de territoris on es parla, a la diversitat lingüística i cultural europea.

 

 

 

Acte central del Dia Europeu de les Llengües a les Illes Balears 2023. Llucmajor, 26 de setembre