Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Procediment de sol·licitud de certificats d’empleat públic

1- Sol.licitud

Per sol·licitar un certificat electrònic d’empleat públic de la CAIB heu d’iniciar el tràmit següent:

Sol·licitud de certificat d'empleat públic

Aquest procediment de sol·licitud s'ha de seguir tant si es tracta d'una sol·licitud nova com d'una renovació. Qualsevol dels dos casos serà tractat com una sol·licitud nova.

Al tràmit heu d’omplir el formulari i adjuntar-hi els següents documents:

1. Còpia del DNI vigent. Si no es disposa de DNI, s'haurà de presentar un document identificatiu equivalent que incorpori una fotografia.

2. Certificat que acrediti la vostra vinculació amb la CAIB. Només heu de presentar un dels certificats següents, en funció del vostre cas específic:

  • Alt càrrec: BOIB de nomenament vigent.
  • Personal de Conselleria: si en omplir les dades del formulari del tràmit de “Sol·licitud de certificat d’empleat públic” marcau la casella autoritzant al registrador a consultar les dades del vostre lloc de feina a RRHH, no serà necessari presentar cap documentació que ho acrediti; però si no autoritzau la consulta, serà necessari adjuntar el "Certificat de serveis prestats a l'administració", el qual es demana des del Portal del Personal.
  • Personal d’organisme/empresa pública a la que la DGMAD li presta els serveis tecnològics: Certificat de Personal d'organisme públic (ha de signar-se digitalment)
  • Altres casos: consultau amb el vostre responsable d’Informàtica o càrrec equivalent.

A tenir en compte: No s’emetran certificats d’empleat públic al núvol si l’empleat públic ja disposa d’un certificat en targeta criptogràfica. És a dir, que només s’emetran certificats d’empleat públic al núvol per a noves sol·licituds.

FirmaCloud_-_Manual_-_Sol·licitud_certificat_EP_al_nuvol.pdf Manual de Sol·licitud de certificat d'empleat públic al núvol

 

2- Signatura en línia del contracte

Una vegada finalitzat el tràmit, el personal de l’ARCAIB (Autoritat de Registre de la CAIB) verificarà les dades i documents aportats. Si tot és correcte, rebreu un correu en el que se us demana que faceu la signatura en línia del contracte, seguint les instruccions del manual (del punt 1).

 

3- Acreditació de la identitat (vídeo-personació o presencial)

Una vegada hagueu realitzat la signatura en línia del contracte, l’ARCAIB verificarà el contracte i rebreu un correu en el que se us sol·licitarà la vídeo-personació. Per a realitzar la vídeo-personació haureu de tenir a mà el vostre dispositiu mòbil i el DNI, perquè us serà sol·licitat durant el procés.

Si l’acreditació la voleu fer de forma presencial ho heu de notificar a l’ARCAIB a través del tràmit telemàtic (a Observacions), i en aquest cas, rebreu un correu en el que se us demana que us personeu amb el vostre DNI original (no s’admeten còpies) davant un PVI (Punt de Verificació d’Identitat) per tal d’acreditar presencialment la vostra identitat.

La llista de PVIs actualitzada és:

Nom Adreça Observacions
D.G. de Modernització i Administració digital C/ Sant Pere, 7 Palma (6a planta) És necessari sol·licitar cita prèvia al 67892
Conselleria d'Afers Socials i Esports Pl. de la Drassana, 4 Palma (Administració personal, 2a planta) És necessari sol·licitar cita prèvia al 69354
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Plaça de Son Castelló, 1 Palma (Polígon Son Castelló) És necessari sol·licitar cita prèvia al 63034 o 62976
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Carrer d'Eusebi Estada, 145, Palma (Edifici de Sa Granja, Servei de RRHH) És necessari sol·licitar cita prèvia al 63768 o 77170
Conselleria de Salut i Consum - Carrer Jesús C/ Jesús, 38A, Palma És necessari sol·licitar cita prèvia a secretaria@dgconsum.caib.es o secretaria@dgsanita.caib.es
Conselleria de Salut i Consum - D.G. de Recerca en Salut, Formació i Acreditació C/ Calçat, 2, Palma És necessari sol·licitar cita prèvia al 79551
Conselleria de Salut i Consum - Centre Insular Eivissa C/ Via Romana, 81, Eivissa És necessari sol·licitar cita prèvia al 77054
Conselleria de Salut i Consum - Centre Insular Menorca C/ Josep Maria Quadrado, 17, Maó És necessari sol·licitar cita prèvia al 77331
Conselleria de Mobilitat i Habitatge Carrer de la Palma, 4, Palma (RRHH) És necessari sol·licitar cita prèvia a na Cristina Pons Gutiérrez-Armesto
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors C/ Palau Reial, 17, Palma És necessari sol·licitar cita prèvia a l'adreça de correu verificacions@sghis.caib.es
Conselleria d'Educació i Formació Professional C/ Ter 16, Palma És necessari sol·licitar cita prèvia al 62384, 62084 o 62083
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball C/ Gremi d'Hortelans, 11, Palma - Polígon Son Rossinyol (RRHH) És necessari sol·licitar cita prèvia a l'adreça de correu personal@soib.caib.es
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball C/ Montenegro, 5, Palma (2a planta) És necessari sol·licitar cita prèvia a l'adreça de correu gabinete@sgett.caib.es
Conselleria de Medi Ambient i Territori C/ Gremi Corredors, 10, Palma (Polígon Son Rossinyol) És necessari sol·licitar cita prèvia a l'adreça de correu personalmaap@caib.es

PDF PVI-FAQ.pdf Preguntes freqüents sobre els Punts de Verificació d’Identitat i els operadors-verificadors
 

4- Emissió del certificat

Una vegada l’ARCAIB rebi la notificació que heu fet la vídeo-personació i aquesta ha estat verificada pel proveïdor de serveis de certificació actual (Firmaprofesional) o que us heu personat a un PVI i heu signat els contractes, procedirà a l’emissió del certificat electrònic d’empleat públic a l’entorn Cloud (al núvol).

Una vegada emès el certificat rebreu un correu en el que se us informa que heu d’activar el vostre usuari a l’entorn Cloud per a poder començar a emprar el certificat. Trobareu les instruccions per a l’activació de l’usuari al manual (del punt 1).

Una vegada activat, ja podeu fer ús del certificat d’empleat públic al núvol. Aquí teniu instruccions per a emprar-lo a l’entorn CAIB.

FirmaCloud_-_Manual_-_Com_emprar_el_certificat_EP_al_nuvol.pdf Manual per a emprar el certificat d'empleat públic al núvol a l'entorn CAIB

 

Certificats d'empleat públic en targeta criptogràfica

Si per alguna raó justificada, l’emissió del certificat electrònic d’empleat públic ha estat en una targeta criptogràfica, l’ARCAIB us l’enviarà per correu intern/postal a l’adreça escollida durant el tràmit inicial. Si ja disposàveu d’una targeta amb certificat electrònic, aquest deixarà de funcionar en 7 dies des de l’enviament o en la seva data de caducitat si aquesta és anterior.

En aquest punt rebreu un correu en el que se us informa que la vostra targeta amb el nou certificat electrònic ha estat enviada, alhora que se us faciliten els corresponents codis PIN i PUK de la targeta. És important que conserveu aquesta informació i no la faciliteu a ningú. El codi PIN permet assegurar que cap persona que intercepti la targeta durant el transport la pugui emprar per usurpar la vostra identitat. Quan rebeu la targeta és convenient que canvieu aquest codi PIN per un altre de la vostra elecció, de manera que tengueu el control exclusiu sobre l’ús del vostre certificat.

Tipus de targetes emeses a la CAIB:

Els empleats públics de la CAIB poden disposar de targetes criptogràfiques diferents en funció del proveïdor:

  • Bit4Id: són les targetes amb la franja blava i el nom de l'empleat públic en horitzontal o les targetes blanques (amb el logotip del Govern en negre) i el nom de l'empleat públic en vertical.

PDF Manual d'ús de la targeta Bit4Id

  • G&D: són les targetes amb figures geomètriques de color a l'anvers i el revers de color vermellós. El nom de l'empleat públic figura imprés en vertical.

PDF Manual d'ús de la targeta G&D


A la web Signatura electrònica trobareu controladors i el software necessari per a emprar els certificats d'empleat públic a la CAIB.

MOLT IMPORTANT:

S'ha de tenir en compte que tant el "Certificat de Personal d'organisme públic" com el "Certificat de serveis prestats a l'administració" caduquen als 30 dies de la seva emissió, per tant, el procés de sol·licitud del certificat d'empleat públic complet ha de començar i acabar dins d'aquests 30 dies.