Torna

Dades estadístiques

Programa d'estadística de les Illes Balears

 

La Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis de la Conselleria d'Administracions Públiques, en desplegament del Pla d'estadística de les Illes Balears 2014-2017, publica les dades estadístiques relatives a:

 

   Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

   Atenció a la ciutadania