Torna

Dades estadístiques

Programa d'Estadística de les Illes Balears 

Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

La Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en desplegament del Pla d'estadística de les Illes Balears 2018-2021, publica les dades relatives al personal al servei de l'Administració autonòmica en dues fitxes d'operacions estadístiques:

 

A) 1a fitxa d'operació estadística:

Codi: 16 213 006
Denominació: personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d'entitats públiques empresarials.
Població: personal al servei de l'Administració autonòmica, inclòs el personal docent, personal estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials.
Variables principals: empleats públics per àmbit, per grup de titulació, sexe i relació amb l'Administració, així com quantificació del personal al servei d'entitats públiques empresarials.
Calendari de difusió: anual (referència períodes semestrals a data 1 de gener i 1 de juliol)
Inici programa: any 2010

 

B) 2a fitxa d'operació estadística:

Codi: 16 213 007
Denominació: explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Població: personal al servei de l'Administració autonòmica, exclòs el personal docent, personal estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials.
Variables principals: empleats públics, per sexe, per illes i per relació amb l'Administració.
Desagregació territorial: per illes
Calendari de difusió: anual (referència períodes semestrals a data 1 de gener i 1 de juliol)
Inici programa: any 2012

*Nota : Cada mes de març s'actualitzen les dades de l'any natural anterior.

 

 

ANY      

 A

Dades estadístiques relatives al Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 B

Explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balear

 2011

Dades estadístiques a 1.1.2011

Dades estadístiques a 1.7.2011

 
 2012

Dades estadístiques a 1.1.2012

Dades estadístiques a 1.7.2012

Dades a 1.1.2012

Dades a 1.7.2012

 2013

Dades estadístiques a 1.1.2013

Dades estadístiques a 1.7.2013

Dades a 1.1.2013

Dades a 1.7.2013

 2014 Dades estadístiques a 1.1.2014

Dades estadístiques a 1.7.2014

Dades a 1.1.2014

Dades a 1.7.2014

2015

Dades estadístiques a 1.1.2015

Dades estadístiques a 1.7.2015

 

Dades a 1.1.2015

Dades a 1.7.2015

 

2016

Dades estadístiques a 1.1.2016

Dades estadístiques a 1.7.2016

Dades a 1.1.2016

Dades a 1.7.2016

2017

Dades estadístiques a 1.1.2017

Dades estadístiques a 1.7.2017

Dades a 1.1.2017

Dades a 1.7.2017

2018

Dades estadístiques a 1.1.2018

Dades estadístiques a 1.7.2018

Dades a 1.1.2018

Dades a 1.7.2018

2019

Dades estadístiques a 1.1.2019/1.7.2019

Dades a 1.1.2019

/1.7.2019

2020

Dades estadístiques a 1.1.2020/1.7.2020

Dades a 1.1.2020

/1.7.2020