Torna

Registre de Convenis i Acords


Registre de Convenis i Acords de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

depenent de la Direcció General de Relacions amb el Parlament.

 

Encarregat del Registre: Sr. Bartolomé Mora Martí

Tel.: 971 17 71 00 (ext. 69740)

Correu eletrònic: registredeconvenis@dgrelpar.caib.es

Adreça postal: Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma de Mallorca