Torna

Col·legis Professionals

Certificats i còpies


- Certificat:

La sol·licitud del certificat de dades registrals s’ha de realitzar a través del correu electrònic certificat@caib.es, adjuntant el justificant d’abonament de la taxa i especificant el tipus de certificat que sol·licitau:

1. Certificat d’inscripció i representant legal: aquest certificat és necessari per obtenir el certificat electrònic de l’entitat).

2. Certificat d’inscripció i de junta directiva.

3. Certificat d’inscripció i d’apoderament: per obtenir aquest certificat s’ha d’indicar en el correu electrònic les dades de l’escriptura mitjançant la qual s’eleva a public l’acord del patronat.

El certificat emès és en relació a les dades inscrites en el moment de la seva sol·licitud.

- Còpies:

La sol·licitud de còpia de documents públics (com per exemple l’acta fundacional i els estatuts d’una entitat) s’ha de realitzar a través del correu electrònic certificat@caib.es. Si la còpia ha de ser autèntica, s'ha d'adjuntar al correu electrònic el justificant del pagament de la taxa corresponent.