Torna

Llengua catalana EBAP

Llistes definitives d’aptes i no aptes de les proves de català de l’EBAP d'abril de 2023 (dret d'examen de 2022)

Llistes definitives d’aptes i no aptes de les proves d'abril de 2023

(Acord de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP de 4 de juliol de 2023)

B2 C1 C2

Llenguatge administratiu

PDF B2 Mallorca

PDF B2 Menorca

PDF B2 Eivissa

C1 - Mallorca.pdf C1 Mallorca

C1 - Menorca.pdf C1 Menorca

C1 - Eivissa.pdf C1 Eivissa

C1 - Formentera.pdf C1 Formentera

C2 - Mallorca.pdf C2 Mallorca

C2 - Menorca.pdf C2 Menorca

C2 - Eivissa.pdf C2 Eivissa

LA - Mallorca.pdf LA Mallorca

LA - Menorca.pdf LA Menorca

 

Tramesa dels certificats

L’EBAP enviarà per correu electrònic, amb signatura digital, els certificats a totes les persones que han superat les proves. Es preveu que l’EBAP trameti els certificats a partir de la darrera setmana d’agost.

En el cas del personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de l’IB-Salut, els certificats es poden consultar en el Portal de Serveis al Personal.